KHÓA CELEB WORKSHOP

Chuỗi các workshop đào tạo ngắn hạn dành cho cả học viên lẫn giới chuyên môn cùng các chuyên gia trong và ngoài nước tại nhiều lĩnh vực như vũ đạo, trình diễn, truyền thông, thời trang, quản lý hình ảnh.

CHƯƠNG TRÌNH SẮP DIỄN RA:

Celeb Academy sẽ thông báo thông tin các workshop được tổ chức tại đây.

Close menu
Tải Brochure