Giảng Viên

THÁI DUY ĐỈNH

Kinh nghiệm: Đã và đang giảng dạy cho các nghệ sĩ như: Minh Hằng, Hari Won, Chi Pu, Gil Lê, Châu Đăng Khoa, Orange, Adam Lâm, Vicky Nhung,…

Chuyên môn:

Ca sĩ, Giảng viên thanh nhạc và tốt nghiệp Nhạc viện Tp. Hồ Chí Minh 2010.

HÌNH ẢNH

Một số hình ảnh của giảng viên Thái Duy Đỉnh

Close menu
Tải Brochure