Giảng Viên

NGUYỄN ĐÌNH THÀNH

Kinh nghiệm: Tốt nghiệp Thạc sỹ Quản trị Văn hóa tại Đại học Paris Dauphine (Paris 9), thạc sỹ phiên dịch cao cấp tại Học viện quan hệ quốc tế. Ông cũng là đồng sáng lập của Elite PR School và là Giám đốc PR Truyền thông cho Le Bros

Chuyên môn:

Chuyên gia truyền thông; Co-Founder of Elite PR School.

Môn: Xây dựng thương hiệu cá nhân.

HÌNH ẢNH/VIDEO

Một số hình ảnh/video clip của giảng viên Nguyễn Đình Thành

Close menu
Tải Brochure