Giảng Viên

LEE JI SU

Kinh nghiệm: Giảng dạy thanh nhạc tại: International University Department of K-pop; Hanlim dae-an school; M Star Production; Alive Practical Music Academy Vocal và từng giảng dạy cho các nghệ sĩ như: i.o.i Yu Yeun Jung, Kim Tae Ha, UP10TION Hwan Hee, Topp Dogg Yano, Janey.

Chuyên môn:

Giảng viên thanh nhạc

HÌNH ẢNH

Một số hình ảnh của giảng viên Lee Ji Su

Close menu
Tải Brochure