Giảng Viên

FREMIND CREW

Kinh nghiệm: 

Từng huấn luyện vũ đạo cho các nghệ sĩ như BTOB, Boyfriend, MonstaX, CLC, BEAST, Lee Hyori, HyunA, Jang Hyeong Sung, Ivy, Son Dambi, Egide DANCE COMPANY, Korean ART SCHOOL, Seoul ART SCHOOL,…

Biên đạo cho tiết mục tại các chương trình lớn như: Produce 48 với Pick Me; Produce 101 season 2 với Oh Little Girl, Please Open It, I know you know và cho các sản phẩm của các nghệ sĩ hàng đầu như WANNA ONE (Energetic), TF Boys (Amigo), Seventeen, BEAST, GotSeven, TeenTop, MonstaX, BOY FRIEND (I Yah, 1st album ‘Janus’), Ivy 1st album ‘tonight’ (with USA Fatima), Jang WooHyeok 1st album ‘FLIP REVERSE’, Son DamBi, Back Ji Yong mini album ‘My ear candy’, ‘Good boy bad girl’,…

Chuyên môn:

Biên đạo

HÌNH ẢNH/VIDEO

Một số hình ảnh/video clip của giảng viên Fremind Crew

Close menu
Tải Brochure