Giảng Viên

CLAIRE NGUYỄN

Kinh nghiệm:

Là một trong những chuyên gia đầu
tiên tại Việt Nam xây dựng và phát
triển các chương trình đào tạo
Etiquette (giao tế) theo chuẩn quốc tế.
Claire Nguyễn đã đào tạo, tư vấn và
làm việc với nhiều khách hàng trong
và ngoài nước. Bên cạnh khách hàng
cá nhân là các nghệ sĩ, cô cũng đã
làm việc với các tập đoàn đa quốc gia.

Chuyên môn: Xây dựng hình ảnh cá nhân

Môn: Chuyên gia giao tế và
nghệ thuật giao tiếp.

 

HÌNH ẢNH/VIDEO

Một số hình ảnh/video clip của giảng viên Claire Nguyễn

Close menu
Tải Brochure